• Keuze uit 293 alcoholvrije dranken
  • 81 alcoholvrije merken
  • Veilige verzending
  • Kopersbescherming tot € 2500,-

Hoe wordt alcoholvrij bier gemaakt?

Hoe wordt Alcoholvrij bier gemaakt en hoe verschilt het proces ten opzichte van alcoholhoudende bieren? De productie van alcoholvrije en alcoholarme bieren is een ingenieus proces. Vandaag de dag worden er bieren gebrouwen, zonder dat er tijdens het brouwproces alcohol wordt aangemaakt. Dit is bij veel 0,0% bieren het geval. Andere brouwers kiezen er omwille van de smaak vaak voor om bieren met alcohol te brouwen en deze vervolgens te dealcoholiseren.
Er zijn in principe twee manieren waarop het alcoholgehalte gereduceerd kan worden.

1. Door verwijdering van de alcohol na de vergisting (dealcoholisatie door verdamping)
2. Vermindering van de alcoholvorming door beïnvloeding  van de vergisting

Dealcoholisatie door verdamping

Bij de verdamping van alcohol wordt veelal gewerkt bij verlaagde druk (ca. 4 kPa) om de verdampingstemperatuur te kunnen verlagen tot 35 à 50 °C. De verblijftijd in de verdampingsinstallatie wordt zoveel mogelijk beperkt (enkele seconden) in verband met warmteeffecten die voor de smaak nadelig kunnen zijn. Systemen die hiervoor het meest geschikt zijn, zijn dunne- en vallende-filmverdampers. Deze installaties worden ook op industriële schaal toegepast. Bij vacuümdestillatie worden vóór de verdamping van alcohol vaak eerst de vluchtige aromacomponenten uit het bier gehaald. Deze vluchtige aromaverbindingen worden dan vervolgens weer toegevoegd aan het bier, wanneer de alcohol via de vacuümbehandeling is verwijderd.

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.

Vermindering van de alcoholvorming door beïnvloeding van de vergisting

De vergisting van het bier kan op voorhand worden beïnvloed. In de praktijk worden een vijftal technieken gebruikt om de vorming van alcohol tijdens het brouwproces tegen te gaan. Sommige brouwers verwijderen vergistbare suikers voorafgaande aan de gisting of verlagen het stamwortgehalte, waardoor de alcoholvorming negatief wordt beïnvloed. Ook verkorting van de vergistingstijd,  verlaging van de gistconcentratie en de keuze voor een gisttype dat minder alcohol produceert, zijn factoren die de alcoholproductie beïnvloeden.

En hoe zit het dan met de smaak?

Een van de belangrijkste produkteigenschappen van alcoholvrij bier is de smaak in relatie tot pilsener bier. Smaak en ook geur zijn echter geen absolute en objectieve criteria. Beide sensorische eigenschappen zijn opgebouwd uit een combinatie van verschillende individuele sensaties die elkaar in meer of mindere mate beïnvloeden. Om bij keuze voor alcoholverwijdering het juiste proces voor het te behandelen bier te selecteren, is het zodoende noodzakelijk de geur en smaak te analyseren met chemische methoden, deze sensorisch met testpanels te evalueren en de geproduceerde bieren in de praktijk te laten beoordelen door grotere consumentengroepen. Typische analyseparameters zijn onder meer het gehalte aan alcohol, esters, hogere alifatische alcoholen, aldehyden, bitterstoffen (isohumulonen)en de pH. Tot dusverre is er nog geen gestandaardiseerd analytisch schema voor de beoordeling van bieren met een gereduceerd alcoholgehalte opgesteld. De effecten van de verschillende methodieken kunnen dan ook niet goed onderling worden vergeleken.
Bieren waaruit de alcohol is verwijderd, missen in meer of mindere mate smaakcomponenten die tezamen met de alcohol zijn verdwenen. Zij behouden evenwel het droge en bittere karakter van het oorspronkelijke bier, waarbij de smaak des te vlakker wordt naarmate er meer alcohol is verwijderd.
Bieren waarbij het alcoholgehalte door verminderde alcoholproductie is gereduceerd, bevatten nog steeds aanzienlijke hoeveelheden niet-vergiste wortsuikers maar missen belangrijke geur- en smaakstoffen die als nevenproducten bij de gisting ontstaan. Deze bieren hebben dan ook een typisch wortachtige smaak.
Vergelijking van beide procesgroepen lijkt niet erg zinvol, omdat deze in principe tot bieren van een verschillend smaaktype leiden. In de praktijk blijkt dat de kwaliteit van het eindproduct niet alleen door de toegepaste procestechniek wordt bepaald, maar vooral door de combinatie van het te behandelen bier en het gebruikte proces. De keuze van de brouwer zal dan ook in belangrijke mate hierdoor worden beïnvloed.
Naast kwaliteit, smaak en het voldoen aan de wensen van de consument, zijn ook de kostenaspecten van betekenis voor het type proces dat wordt toegepast.
Ten slotte moet men in gedachten houden dat hoewel zuivere alcohol zonder smaak geacht wordt te zijn, deze stof klaarblijkelijk als versterker voor geur- en smaakstoffen kan dienen. Een bier met verminderd alcoholgehalte kan zodoende nooit dezelfde smaak hebben als bier waarvan het alcoholgehalte niet is teruggebracht.

Top